Velkommen til Polarskolen

Polarskolen er et filmbasert undervisningsprosjekt med utspring i Det Internasjonale Polaråret.  Filmene viser polarforskning og forskningens betydning for moderne miljøforståelse. Filmene er utviklet med basis i forskerfilm tatt opp av forskere gjennom det Internasjonale Polaråret. Materialet er tilgjengeliggjort for prosjektet gjennom Norges Forskningsråd.
 
Til hver film er det spørsmål, utdypende nettressurser og aktuelle kompetansemål. Målgruppen er elever på ungdomstrinnet og videregående skole. Filmserien har tre titler:

  • Klimaendringer – før og nå
  • Isbjørnen – en truet art
  • Vår forurensning – en trussel for Arktis

 

Polarskolen er utviklet av
Naturfagsenteret
Norges geologiske undersøkelse
Norsk Polarinstitutt
Snöball Film
 
Finansiert av
Norges Forskningsråd
 
Faggruppe
Naturfagsenteret
Norges geologiske undersøkelse
Norsk Polarinstitutt
Snöball Film
Svalbard Museum
UNIS
 
Medvirkende i filmene
Norsk institutt for Luftforskning
Norsk Polarinstitutt
Norges Geologiske undersøkelse